Společnost

Typické pro stroje ARBURG

Udělejte si o nás vlastní představu. Nabízíme přehled podnětů od jednatelů a společnosti. Můžete se například podívat, kde a jak vyrábíme vstřikovací techniku s označením „Made by ARBURG – Made in Germany“. A dozvíte se také mnohem více.

Lidé

Společníci
Společnost ARBURG dnes sklízí úspěchy již ve třetí generaci (zleva): vedle hlavního ředitele Eugena Hehla (poradenství) se za další existenci našeho rodinného podniku s bohatou tradicí aktivně angažují Juliane Hehl (marketing), Michael Hehl (mluvčí vedení společnosti a rozvoj závodu) a Renate Keinath (personální a sociální oddělení).
Společníci firmy ARBURG (JPG - 1,6 MB)

Podpora
Fungující podpora musí být především rychlá – jedině tak lze zajistit plynulost výroby a co nejvíce zkrátit odstávky zařízení. Můžete se spolehnout na rozsáhlou mezinárodně propojenou přímou podporu v oblasti údržby a náhradních dílů.
ARBURG diagnostika po telefonu (JPG - 2,5 MB)

Výroba
Naše vstřikovací technika nese označení „Made by ARBURG – Made in Germany“. Veškeré vybavení je v současné době vyráběno výhradně v mateřském závodě společnosti ARBURG v Loßburgu. Z tohoto důvodu si všechny důležité díly zhotovujeme sami. Vlastních dílů máme přibližně 60 %, což je v současném světě výroby velmi nezvyklé.
Výroba Loßburg (JPG - 2,7 MB)

Školení u zákazníka
Společnost ARBURG průběžně buduje rozsáhlou distribuční a servisní síť. Školení pořádaná v technologických centrech společnosti ARBURG v jednotlivých zemích mají přehlednou strukturu a jsou rozčleněna na různé navazující úrovně. Ve velice krátké době se tak zákazníci mohou seznámit detailně s produkty společnosti.
Školení u zákazníka (JPG - 3,2 MB)

Aplikační technologie
Provozní technici společnosti sestavují koncepty řešení šité na míru a specializují se na vyhledání té nejefektivnější alternativy výroby výlisků, kterou se zabýváte. Poskytneme vám rozsáhlé know-how – od speciálního technického řešení strojů i forem přes řídicí jednotku až po automatizaci.
Aplikační technologie (JPG - 2,9 MB)

Impressum

K 2016
Stánek A13 v hale 13, v němž sídlí společnost ARBURG, je pro odborníky i veřejnost z celého světa opravdovým lákadlem. Prezentace zcela odpovídá našemu heslu, které je zároveň výzvou pro vás: „Wir sind da.“
K 2016 (JPG - 0,6 MB)

Absolventi
Myslete již dnes na zítřek: Společnost ARBURG klade důraz na sociální odpovědnost a cílené odborné vzdělávání, které poskytuje již déle než 70 let. Školeními společnosti prošlo již přes 1 800 mladých lidí.
ARBURG učňů (JPG - 3,6 MB)

Týmová práce
V Loßburgu je k dispozici vzdělávací centrum o rozloze 2 000 m2, které může díky inovativní technice a nejnovějšímu vybavení nabídnout studentům také praktické znalosti a zkušenosti. Společnost ARBURG podporuje týmovou práci.
ARBURG učňů (JPG - 3,0 MB)

Technologické dny
Technologické dny ARBURG 2019: Tisíce hostů z více než 50 zemí navštívilo jedinečnou oborovou akci.
Technologické dny ARBURG 2019 (JPG - 1,5 MB)

Zákaznické centrum
Zákaznické centrum společnosti ARBURG v Loßburgu skýtá na rozloze 2 100 m2 jedinečné možnosti: Více než 30 vstřikovacích strojů všech konstrukčních řad je neustále připraveno k testování forem, optimalizaci procesů a porovnávání strojů.
ARBURG Zákaznické centrum (JPG - 3,8 MB)

Společnost

Mateřský závod v Loßburgu
Naši vstřikovací techniku „Made by ARBURG – Made in Germany“ vyrábíme výhradně v mateřském závodě společnosti ARBURG v Loßburgu. Z více než 3 300 zaměstnanců pracuje přibližně 2 750 v Německu a 550 v pobočkách společnosti ARBURG po celém světě.
Mateřský závod v Loßburgu (JPG - 5,0 MB)

ALLROUNDER
Centrálním prvkem našeho principu ALLROUNDER je překlopná uzavírací jednotka, kterou mohou být, společně s výměnnou vstřikovací jednotkou, vybaveny hydraulické vstřikovací stroje konstrukční řady ALLROUNDER S. Pomocí této jednotky můžete značně rozšířit oblast použití stroje, což je výhoda, kterou lze využívat již více než 50 let.
Překlopná uzavírací jednotka (JPG - 4,5 MB)

Efektivní výroba
Společnost ARBURG pokládá téma efektivity výroby za středobod všech svých aktivit. Zaměřuje se přitom na celý výrobní řetězec. Cílem je, aby zákazníci mohli své plastové produkty vyrábět v optimální kvalitě a s minimálními kusovými náklady, ať už jde o kusovou výrobu či o velké série.
Efektivní výroba (JPG - 0,9 MB)

Výroba
Jednání s ohledem na životní prostředí a šetření přírodních zdrojů je hluboce zakořeněno nejen ve vedení rodinného podniku, ale také ve všech zaměstnancích. Díky velmi moderní a energeticky úsporné výrobě a řízení chráníme citlivé životní prostředí.
Hala 21 (JPG - 3,4 MB)

Montáž
Spokojíme se jen s tím nejlepším. Sami si klademe vysoké nároky na kvalitu a funkční schopnosti našich vstřikovacích stojů. Z tohoto důvodu si všechny důležité díly zhotovujeme sami. Vlastních dílů máme přibližně 60 %, což je v současném světě výroby velmi nezvyklé.
Montáž ALLROUNDERs (JPG - 1,7 MB)