Tipy k žádosti o zaměstnání

Správná žádost o zaměstnání je klíčem k úspěchu

Žádost o zaměstnání je vizitkou vašich kompetencí a nám poskytne první zprávu o tom, zda splňujete požadavky společnosti. Měla by mít co největší výpovědní hodnotu. Popište nám, v čem spočívají vaše schopnosti a jaká máte očekávání. Přesvědčte nás, že jste přesně tím, koho hledáme.

Představte nám přehledně své silné stránky, popište, co od pracovní pozice, o kterou se ucházíte, očekáváte, a co nám můžete nabídnout. K podkladům o zaměstnání přiložte svou aktuální fotografii, osvědčení a potvrzení o absolvovaných kurzech a školeních. Kompletní složku s podklady k žádosti o místo odešlete poštou nebo e-mailem panu Lesliemu Oliveru Clauerovi na adresu personálního oddělení společnosti. Nezapomeňte uvést datum, kdy můžete nejdříve nastoupit do zaměstnání, a svou představu o očekávané výši platu.

Podklady k žádosti o zaměstnání

 • Průvodní dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Fotografie
 • Pracovní posudky nebo vysvědčení
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Další potvrzení o vykonaných zkouškách nebo absolvované praxi, posudky

Váš profil

 • Jaké máte kvalifikace?
 • V jakých oborech jste získali své zkušenosti?
 • Jaké jsou vaše silné stránky, talent nebo speciální nadání?
 • Jaké pracovní uplatnění pro vás přichází v úvahu?
 • Proč jste právě vy tím, koho společnost ARBURG hledá?