Žáci

Recept na úspěch

Společnost ARBURG nabízí kvalifikované odborné vzdělání již déle než 65 let. Nadprůměrných 8 % specialistů s vyšším vzděláním je zárukou, že společnost bude mít k dispozici dostatek inovačních sil i v budoucnosti. Dokladem kvality nabízeného kvalifikovaného a dalšího profesního vzdělávání jsou pak četné ceny, které společnost získala.
přejít na domovskou stránku vzdělávání (Němec)

Studentské praxe

Studentské praxe

Nejsi si jistý, jaké povolání je pro tebe nejvhodnější? V rámci praxe si můžeš udělat svůj vlastní obrázek o tom, co můžeš od zaměstnání u společnosti ARBURG očekávat. Tato spolupráce rozvíjí vzájemné porozumění. Mimo to se můžeš seznámit s pracovními postupy, které společnost využívá. více...

Vzdělávání

Vzdělávání

Jsme jednou z největších společností v regionu a příslušném průmyslovém odvětví poskytující profesní vzdělávání. Nabízíme široký výběr pracovních míst v oblasti zpracování kovových a plastových dílů nebo obchodu, a tedy pestré možnosti, jak získat kvalifikované vzdělání pro skvělý start do pracovního života. více...

Duální studium

Duální studium

Duální studium zažívá v posledních letech velký rozvoj. Zvol si i ty kombinaci, která ti umožní absolvovat praktickou část studia u společnosti ARBURG, a teoretickou část na vysoké škole s duálním systémem. Po ukončení studia u nás můžeš najít pracovní uplatnění například v oblasti controllingu, aplikační technologie nebo se můžeš podílet na vývoji hardwaru. více...

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí

Jako rodinný podnik a přední světový výrobce strojů nabízíme zajímavou praxi, učňovské pozice a možnost absolvování praktické části studijních programů Duální vysoké školy Bádensko-Württemberska (DHBW). Žáci a absolventi škol mohou online či písemně podávat žádosti o přijetí na volná místa nebo se sami přihlásit. více...

Tipy k žádosti o zaměstnání

Tipy k žádosti o zaměstnání

Žádost o zaměstnání je vizitkou vašich kompetencí a nám poskytne první zprávu o tom, zda splňujete požadavky společnosti. Měla by mít co největší výpovědní hodnotu. Popište nám, v čem spočívají vaše schopnosti a jaká máte očekávání. Přesvědčte nás, že jste přesně tím, koho hledáme. více...