Jedno zařízení – 159 variant

Stavební a přístrojové inženýrství

Společnost Phoenix Contact sází na řešení ARBURG na klíč, které kombinuje efektivní automatizaci a vysokou variabilitu výrobků.

Flexibilně

Koncepce výroby se zařízením ARBURG na klíč kombinuje vysokou variabilitu výrobků s automatizací.

Rychle

Zkrácení doby cyklu o třetinu a zkrácení doby seřizování forem a chapadel na polovinu.

Bezchybně

Po kontrole kvality a bez potřeby dodatečných oprav opouštějí linku pouze bezvadné díly.

Řešení

Bylo rozhodnuto použít řešení na klíč založené na elektrickém stroji ALLROUNDER 470 A. Robot Kuka Agilus s lomeným ramenem odebírá jednotlivě podávaná pouzdra a umisťuje je na předem definované pozice na předávací desce. Deska a chapadlo jsou vhodné k jedné, dvěma nebo čtyřem dutinám formy. Desky, které se právě nepoužívají, jsou uloženy na dvou chapadlových vozících, které lze pro snadnější výměnu přemístit do blízkosti zařízení.

Lineární robotický systém MULTILIFT V odebírá pouzdra, vkládá je do formy a současně odebírá vtoky a vstřikované výlisky. Vtoky se odhazují do vtokové soustavy, kde se regranulují a vracejí zpět do procesu. Pouzdra jsou indukčně testována, podrobena kontrole kvality a poté vhozena do přepravních kontejnerů, rozdělených podle kavit.

Hledáte podobné řešení?
Rádi Vám poradíme.

Výhled

Díky nové koncepci strojní formy jsou nejen splněny, ale i výrazně překročeny vysoké nároky na krátké doby cyklu. V budoucnu to umožní sériovou výrobu a rozmanitost výrobků s jediným zařízením.

Testimonials

“Rozmanitost výrobků se u nás snoubí s automatizací – a to při vysoké kvalitě výrobků a nízkých časech cyklů a seřizování.”

Bernd Laumann, vedoucí skupiny Injection Moulding Projects PCC pro Device Connectors

Obor

Elektronika

Integrace komplexních funkcí, obstřikování zálisků, aditivní zpracování vodivého materiálu? Nabízíme rozmanitá řešení pro elektronický průmysl.

Přejít na stránku oboru