Smart Production

Dynamické řízení

Digitalizace znamená přímou výměnu informací. Je tak možné dynamicky řídit a cíleně optimalizovat průběhy. Díky tomu můžete disponibilní zdroje využívat ještě efektivněji: při plánování objednávek, zajišťování kvality, správě nástrojů nebo údržbě.

Procesní parametry jsou zjišťovány online, jasně připraveny a jsou pro všechny k dispozici. Víte jak probíhá vaše výroba – kde chcete, kdy chcete a jak chcete! Jako technologický a systémový partner se postaráme také o implementaci digitální správy dat do organizace výroby. Z velkých dat se tak stávají inteligentní data!

Registrace

Společnosti, které chtějí používat bránu do digitálního světa ARBURG, se zaregistrují na adrese www.arburgXworld.com. Přístup k dostupným aplikacím je možné zřídit individuálně. Každý podnik určí nejméně jednoho hlavního uživatele, který může založit libovolný počet uživatelů.

Hlavní vlastnosti

  • Výměna dat všech výrobních zařízení a stanovišť (horizontální integrace)
  • Výměna dat od stroje až do systému ERP (vertikální integrace)
  • Na minutu přesné podrobné plánování optimalizace vytížení, kvality a spolehlivosti dodávek
  • Přímo dostupná zpětná vazba a klíčové údaje pro úroveň řízení, a to také v mobilní verzi
  • Bezpečná dokumentace údajů o procesech a kvalitě – také specificky pro výlisky

Technická řešení

Systém řídicích počítačů (ALS)
Náš modulární nástroj řízení výroby definuje standardy v oblasti systému MES (Manufacturing Execution System) pro výrobu vstřikováním. Pomocí systému řídicího počítače ARBURG (ALS) můžete plánovat a řídit celou svou výrobu. To s sebou přináší vysokou kvalitu výrobku a krátké doby prostojů.
přejít na systém řídicích počítačů (ALS)

Turnkey Control Module (ATCM)
Stoprocentní zpětná vysledovatelnost jednotlivých dílů nebo konstrukčních skupin: potřebujete k tomu systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a moduly ARBURG Turnkey Control Module (ATCM). Údaje o procesech a kvalitě je tak možné shromažďovat specificky pro výlisky a předávat je dál k vyhodnocovacímu systému..
přejít k modulům Turnkey Control Module (ATCM)