arburgXworld

Digitalizace podporuje efektivitu

Sledovatelnost, výroba na vyžádání a přizpůsobení zákazníkovi, ale také správa zdrojů a cirkulární ekonomika – to je jen několik příkladů, které umožňuje digitalizace výroby. Náš portál „arburgXworld“ vám nabízí to, co k tomu potřebujete. Společně s námi zvyšte svou efektivitu výroby.
Registrujte se nyní na stránkách www.arburgXworld.com
přejít na poradenství o Průmyslu 4.0

Smart Machine

Smart Machine

Operátoři musí být schopni intuitivně nastavit a snadno řídit výrobní procesy, bez ohledu na to, jak jsou složité. Žádaný je „sofistikovaný stroj“, který vám nabídne rozsáhlé možnosti začlenění do sítí, sleduje vaše výrobní procesy, provádí adaptivní řízení a poskytne obsluze v každé situaci aktivní podporu. více...

Smart Production

Smart Production

Digitalizace znamená přímou výměnu informací. Je tak možné dynamicky řídit a cíleně optimalizovat průběhy. Díky tomu můžete disponibilní zdroje využívat ještě efektivněji: při plánování objednávek, zajišťování kvality, správě nástrojů nebo údržbě. více...

Smart Services

Smart Services

Pomocí portálu „arburgXworld“ prosazujeme digitalizaci služeb a obchodních procesů. Vzniká tak oboustranně výhodné řešení: Získáte přístup k digitálním službám, které dříve nebyly v této podobě dostupné. Procesy můžeme ve spolupráci s vámi ještě více zefektivnit. více...

Best Practices

Best Practices

Díky digitalizaci jsou realizovány výrobní procesy, které flexibilně reagují na změny a které se také samy řídí. Díky tomu je dosaženo vyšší přidané hodnoty produktů. Zároveň je ale také možné objevovat nové obchodní modely, např. přímým napojením přání zákazníků. více...