arburgXworld

Digitalizace podporuje efektivitu

Sledovatelnost, výroba na vyžádání a přizpůsobení zákazníkovi, ale také správa zdrojů a cirkulární ekonomika – to je jen několik příkladů, které umožňuje digitalizace výroby. Náš portál „arburgXworld“ vám nabízí to, co k tomu potřebujete. Společně s námi zvyšte svou efektivitu výroby.
přejít na poradenství o Průmyslu 4.0

Smart Machine

Smart Machine

Operátoři musí být schopni intuitivně nastavit a snadno řídit výrobní procesy, bez ohledu na to, jak jsou složité. Žádaný je „sofistikovaný stroj“, který vám nabídne rozsáhlé možnosti začlenění do sítí, sleduje vaše výrobní procesy, provádí adaptivní řízení a poskytne obsluze v každé situaci aktivní podporu. více...

Smart Production

Smart Production

Digitalizace znamená přímou výměnu informací. Je tak možné dynamicky řídit a cíleně optimalizovat průběhy. Díky tomu můžete disponibilní zdroje využívat ještě efektivněji: při plánování objednávek, zajišťování kvality, správě nástrojů nebo údržbě. více...

Smart Services

Smart Services

Pomocí portálu „arburgXworld“ prosazujeme digitalizaci služeb a obchodních procesů. Vzniká tak oboustranně výhodné řešení: Získáte přístup k digitálním službám, které dříve nebyly v této podobě dostupné. Procesy můžeme ve spolupráci s vámi ještě více zefektivnit. více...

Best Practices

Best Practices

Díky digitalizaci jsou realizovány výrobní procesy, které flexibilně reagují na změny a které se také samy řídí. Díky tomu je dosaženo vyšší přidané hodnoty produktů. Zároveň je ale také možné objevovat nové obchodní modely, např. přímým napojením přání zákazníků. více...

Cirkulární ekonomika na veletrhu K 2019

Cirkulární ekonomika na veletrhu K 2019

Expertní diskuze v Plas.TV
Ve stánku ARBURG v hale A13 proběhla expertní diskuze s panem Guido Marschallem (PlasTV), Dr. Thomasem Waltherem (vedoucí aplikační techniky ARBURG) a Bertramem Sternem (Packaging und Circular Economy Manager ARBURG). Tématem byly obě aplikace cirkulární ekonomiky společnosti ARBURG. více...