GREENenvironment

Od založení v roce 1923 vyrábíme výlučně v Loßburgu ve Schwarzwaldu, regionu s nejhustším výskytem habitatů a chráněných krajinných oblastí v Německu. Toto nám dodává punc. Prokazatelně – společnost ARBURG získala totiž již v roce 2012 jako jedna z prvních společnosti trojnásobnou certifikaci vzhledem ke kvalitě, ekologii a energii.

Důsledně optimalizujeme naše výrobní procesy pro zvyšování efektivity výroby a využívání zdrojů. Centrální výroba v Loßburgu zanechává ve srovnání s jinými stanovištními filosofiemi velmi malou uhlíkovou stopu. Přispívají k tomu mimo jiné efektivní logistika, vysoký podíl vlastní výroby, ekologické metody i využívání přírodních zdrojů a regenerativní energie.

Hlavní vlastnosti

  • Centrální výrobní stanoviště: moderní IT infrastruktura pro optimalizovaný tok materiálu
  • Náš každoroční cíl od roku 1996: oproti předchozímu roku uspořit jedno procento elektrické energie
  • Používání regenerativních energií je pro nás programem: větrná, fotovoltaická a geotermická
  • Mnohonásobně oceněná architektura: Budovy jsou navrženy se zaměřením na využívání přírodních zdrojů
  • Téměř beznákladové vytápění: komplexní řízení procesů pro rekuperaci tepla

Příklady

Ekologické procesy
Práškové lakování a plazmové nitridování jsou přesvědčivé příklady pro vznik klasické oboustranně výhodné situace. Naši zákazníci profitují z vysoce kvalitních materiálů, společnost ARBURG z hospodárného, energeticky úsporného a ekologického výrobního procesu.

Energeticky optimalizovaná trechnologie
Kromě moderních stěnových skladeb s kvalitní izolací používáme pro naši technologii budov také zasklení pro přirozenou klimatizaci s využitím slunečního záření, zastínění a venkovního vzduchu. Navíc zde máme nízkoteplotní vytápění s využíváním odpadního tepla z výroby.

Regenerativní energie
Používáme orientaci našich výrobních hal a úhel sklonu pilových střech pro ideální umístění fotovoltaických systémů. Získáváme tak ročně asi 1.800.000 kWh solární energie pro vlastní potřebu.