arburgGREENworld

Šetřit zdroje a zvyšovat efektivitu

Programem „arburgGREENworld" sdružujeme naše aktivity týkající se oběhového hospodářství a šetření zdrojů. Naším cílem je kontinuální zvyšování efektivity výroby ve všech oblastech zpracování plastů, důsledné snižování jejich uhlíkové stopy a uspíšit použití recyklátů a bioplastů.
Zpráva o trvalé udržitelnosti 2021
přejít na poradenství

GREENmachine

GREENmachine

Výroba šetrná ke zdrojům se zakládá na energeticky úsporném provozu vstřikovacího stroje a na bezpečném, efektivním zpracování použitých materiálů – především také u recyklátů a bioplastů. Nezbytností jsou zde kvalitní strojní technika a fundované znalosti procesů. více...

GREENproduction

GREENproduction

Cílem „GREENproduction“ je účelné zpracování cenných materiálů. Ze šetrného využívání zdrojů se tak stává efektivita výroby. Nové technologie a digitální vzájemné propojení kompletního řetězce tvorby hodnot jsou katalyzátory udržitelného oběhového hospodářství a navíc zvýšení konkurenceschopnosti. více...

GREENservices

GREENservices

Aktivně sledujeme důležitá témata jako výroba šetrná ke zdrojům a recyklace plastových výrobků (Design for Recycling). Předávání know-how a fundované poradenství např. ohledně efektivity výroby, uhlíkové stopy nebo používání recyklátů jsou pro nás přitom samozřejmostí. více...

GREENenvironment

GREENenvironment

Od založení v roce 1923 vyrábíme výlučně v Loßburgu ve Schwarzwaldu, regionu s nejhustším výskytem habitatů a chráněných krajinných oblastí v Německu. Toto nám dodává punc. Prokazatelně – společnost ARBURG získala totiž již v roce 2012 jako jedna z prvních společnosti trojnásobnou certifikaci vzhledem ke kvalitě, ekologii a energii. více...

Best Practices

Best Practices

„Zvýšený podíl použití recyklátů od koncového spotřebitele (PCR)“, „odbouratelnost“ nebo „Design for Recycling“ jsou přístupy, které fungují pouze v perfektně propojeném řetězci tvorby hodnot. Identifikujeme dimenze takových komplexních projektů „oběhového hospodářství“ a přispíváme tak vším naším úsilím k řešením. více...

Cirkulární ekonomika na veletrhu K 2019

Cirkulární ekonomika na veletrhu K 2019

Expertní diskuze v Plas.TV
Ve stánku ARBURG v hale A13 proběhla expertní diskuze s panem Guido Marschallem (PlasTV), Dr. Thomasem Waltherem (vedoucí aplikační techniky ARBURG) a Bertramem Sternem (Packaging und Circular Economy Manager ARBURG). Tématem byly obě aplikace cirkulární ekonomiky společnosti ARBURG. více...