Akční plán: Energie

Náš Akční plán: Energie se soustředí na téma energie, a to nejen v souvislosti se vstřikovacím lisem ale s celým výrobním procesem. Abychom vám pomohli optimalizovat výrobní proces a tím výrazně snížit náklady ve výrobě vstřikovaných výlisků, analyzujeme jak jednotlivé kroky, tak bereme v úvahu širší pohled.

Sdílení vědomostí

Aby při výrobě vstřikovaných dílů bylo možné dosáhnout výrazných úspor energie, nabízí společnost ARBURG cílené měření spotřeby energie, intenzivní konzultace a komplexní školení.

Úspora energie

Stávající vstřikovací lisy ALLROUNDER všech velikostí a řad je možné k optimalizaci spotřeby energie dovybavit vhodnými modernizacemi.

Chytrá podpora

Naše digitální produkty a služby aktivně podporují obsluhu, a to i z hlediska optimalizace spotřeby energie.

Šetřete energii se značkou ARBURG!

Energetické poradenství pro efektivnější výrobu

Naše energetické poradenství v rámci profesionálního akčního plánu je důležitou součástí našeho portfolia služeb a servisu ARBURG. Nabízí výhody právě v dobách nedostatku zdrojů a vysokých nákladů na energii. Díky měření spotřeby energie na místě a fundovanému poradenství rozpoznáte konkrétní oblasti, ve kterých byste měli jednat. Následná realizace jednotlivých opatření ve vašem podniku, úpravy strojů, využití digitálních prvků a další školení dokážou výrazně snížit vaši spotřebu energie a náklady. Podpoříme vás daleko nad rámec technického vybavení stroje.

Komplexní energetické poradenství

Chcete pracovat ekonomicky a ještě cíleně ušetřit energii? Nabízíme individuální energetické poradenství včetně měření spotřeby energie přímo u vás na pracovišti. Na jejich základě sestavíme individuální soubor opatření s podrobnými informacemi a konkrétními doporučeními ohledně vhodných modernizací a digitálních řešení i různých způsobů regionálního financování.

E-mail: energy@arburg.com

Objevte naše poradenství ve věci udržitelnosti

Fundovaná školení

Objevte naše speciální kurzy o energetické účinnosti. Na našich seminářích vám ukážeme, jak vybrat energeticky nejúčinnější vstřikovací lis, zjistit měrnou spotřebu energie zařízení ALLROUNDER a využít potenciální úspory ve vstřikovacím procesu. Na žádost vám můžeme poskytnout i praktické školení přímo na vašich strojích ALLROUNDER přímo na místě.

Přejít na školení

Energetické údaje pro certifikaci

Abyste získali detailní energetické údaje pro certifikaci, nabízíme u nových strojů dokumentovaná a dohledatelná měření spotřeby. Naše nabídka zahrnuje: Základní verzi, která měří spotřebu energie během provozu vstřikovacích lisů a robotických systémů ARBURG. Nabízíme i rozšířenou verzi, která zaznamenává fáze spouštění a chlazení včetně periferních zařízení. Verze Complete navíc obsahuje měření spotřeby vody a stlačeného vzduchu, průtoku a chladicího výkonu.

E-mail: energy@arburg.com

Upgrady a modernizace

Chcete optimalizovat spotřebu energie svých stávajících strojů ALLROUNDER? Není problém! Vhodnými modernizacemi dokážeme stávající stroje všech velikostí a řad dovybavit tak, aby byly energeticky účinnější. Například kompletní izolací válce dokážete snížit potřebu energie až o 40 %. U mnoha strojů ALLROUNDER je také možnost je dodatečně vybavit systémem úspory energie ARBURG AES.

Více informací

Digitální podpora

Od samého začátku máte podporu našich digitálních produktů a služeb. Ať už se jedná o intuitivní asistenty v řídicí jednotce stroje, individuálně přizpůsobený systém Manufacturing Execution System (MES) pro řízení výroby nebo náš zákaznický portál arburgXworld. Zvýšíte svoji účinnost a šetříte energii. Nepřetržitě.

Rádi vám poradíme!

Captcha image